Poskytujeme  náhradní plnění.

 

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ – POZOR ZMĚNY OD 1.10.2017

 

1.10.2017 začala platit novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a poskytování náhradního plnění doznalo určitých změn, na které musí jak chráněné dílny poskytující náhradní plnění, tak zákazníci odebírající zboží, či služby v režimu náhradního plnění, reagovat.

Novinkou je zavedení centrálního registru poskytovatelů náhradního plnění, efektivnější kontrola kapacit poskytovatelů náhradního plnění (více na stránkách MPSV – www.mpsv.cz).


Dodavatel je povinnen zaevidovat všechny faktury v režimu náhradního plnění do registru smluv vedeném Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Na odběratele přechází povinnost všechny tyto zaevidované faktury od 1.10.2017 potvrzovat e-mailem. V případě nepotvrzení tohoto e-mailu, který obdržíte automaticky přímo z registru smluv Ministerstva práce a sociálních věcí, nebude faktura uznána do částky, kterou je možno uplatnit v režimu náhradního plnění.

PROSÍM KONTROLUJTE SVÉ EMAILOVÉ KONTAKTY NA VYSTAVENÝCH FAKTURÁCH.

 

KDY JE POTŘEBA ŘEŠIT NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

 

Podle platného zákona o zaměstnanosti má každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnat nejméně 4% osob se zdravotním postižením. Za nesplnění této solidární povinnosti je nutné odvést 2,5   násobek průměrné mzdy za každého nezaměstnaného OZP,

Alternativou zaměstnání OZP je tzv. náhradní plnění povinného podílu ve smyslu § 81 zákona č. 435/2004 Sb., tedy odebrat od firmy zaměstnávající více jak 50 % OZP 7 násobek průměrné mzdy ve výrobcích a službách,


ZZP – zaměstnavatel zdravotně postižených OZP – osoba zdravotně postižená ZP – zdravotní postižení

 

 

Zajištění alokace náhradního plnění pro rok 2019:

telefon: +420 725 873 227

e-mail: jirkovska@alfaoffice.cz